Garantija:
1. Visai prekių kataloge irankiaimeistrui.lt siūlomai įrangai suteikiama 12/24 mėnesių garantija gamybos medžiagų ir surinkimo defektams, su sąlyga, kad buvo išpildytos šios sąlygos:
1. įrengimas buvo naudojamas pagal paskirtį, vadovaujantis vartotojo instrukcijos
nurodymais;
2. įrengimas nebuvo remontuotas neįgaliotų tai atlikti ir neturinčių atitinkamos kvalifikacijos
asmenų;
3. įrengimas ar atskiros dalys natūraliai susidėvėjo dėl normalios eksploatacijos.
2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo datos. Garantija
galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3. Paraiškos garantiniam remontui teikiamos el. paštu info@irankiaimeistrui.lt. Paraiškoje turi būti
nurodyta pirkimo data, sąskaitos numeris, įrengimo serijinis numeris ir gamybos metai, detalus
problemos aprašymas, jei yra galimybė ir pažeidimo vietos nuotrauka. Būtina nurodyti kontaktinį
pareiškėjo telefono numerį, bei elektroninio pašto adresą.
4. Atsižvelgiant į serviso tarnybos galimybes, pareiškėjas bus informuotas apie galimą problemos
sprendimo laiką.
5. Garantinis remontas, priklausomai nuo gedimo, gali būti atliekamas įrengimo eksploatacijos vietoje
arba įrengimas pristatomas į garantinį servisą Kaune.
6. Prekių katalogas irankiaimeistrui.lt nekompensuoja įrengimo prastovos laiko. Garantinis laikotarpis
pratęsiamas tiek, kiek laiko staklės arba įrankis yra garantiniame remonte.
7. Garantija negalioja kai:
1. įrengimas sugedo nes buvo naudojamas ne pagal paskirtį, nesilaikant vartotojo instrukcijos
nurodymų, buvo netinkamai sandėliuojamas, dėl per daug uždelstos informacijos apie
gedimą, nepriežiūros, netinkamo arba blogai atlikto konservavimo bei netinkamų
konservavimui medžiagų panaudojimo;
2. įrengimas sugedo dėl mechaninių, cheminių, terminių pažeidimų atsiradusių išorinių jėgų ir
veiksnių įtakoje;
3. įrengimas sugedo dėl netinkamų dalių bei papildomos įrangos sumontavimo;
4. įrengimas sugedo dėl anksčiau atsiradusių ir laiku nepašalintų pažeidimų.
8. Visi įrengimo garantiniu laikotarpiu neįgaliotų asmenų atlikti remonto darbai panaikina bet kokius
prekių katalogo irankiaimeistrui.lt garantinius įsipareigojimus. Garantija nebegalioja jei be raštiško
serviso tarnybos sutikimo, įrengimas buvo savarankiškai remontuojamas, perdirbamas atlikti
funkcijas kurioms nėra skirtas, bei atliekami konstrukciniai pakeitimai, turintys įtakos įrengimo
veikimui.


Aptarnavimas:
Atliekame savo parduodamos įrangos garantinį ir pogarantinį aptarnavimą ir remontą. Iškilus bet
kokiems įrangos eksploatavimo klausimams, serviso tarnybos atstovas gali pakonsultuoti telefonu.
Reikalingą detalę galima pristatyti per siuntų tarnybą. Jei problemos negalima pašalinti
konsultuojantis nuotoliniu būdu, galimas serviso techniko iškvietimas į įrengimo eksploatacijos
vietą arba atvežti įrengimą į garantinį servisą Kaune.